Denaturacja czyli ścinanie białka.

W naszym przypadku mówimy o ścinaniu białka metodą termiczną, która to powoduje nieodwracalne zmiany w strukturze białka.

Jak wiemy białka są głównym materialem budulcowym w naszym organiźmie.

Ścinanie inaczej koagulacja białek – Zmiany owe powodują utratę aktywności biologicznej organów, co wiąże się z uśmierceniem organizmów żywych.

Wykorzystujemy tę reakcję do skutecznego zwalczania pluskiew, które są odporne na preparaty chemiczne a przez to wybitnie trudne do zwalczenia konwencjonalnymi metodami chemicznymi.

 

Denaturacja, Dezynsekcja, odpluskwianie

Denaturacja, Dezynsekcja termiczna, odpluskwianie, 100% skutecznie, 100% ekologicynie

Denaturacja białka

Zmiany białka, strukturze białka prowadzą do utraty aktywności biologicznej lub innej indywidualnej cechy charakterystycznej przy zachowaniu sekwencji aminokwasów. Podczas denaturacji niszczone są wiązania wodorowe, a w obecności odczynników redukujących zerwaniu ulegają mostki dwusiarczkowe. (Zniszczeniu ulega trzecio- i czwartorzedowa struktura białek).

Ścinanie inaczej koagulacja białek może być procesem odwracalnym lub nieodwracalnym; np. denaturacja termiczna białek najczęściej jest nieodwracalna!
Najważniejszymi metodami fizycznymi Ścinania się białek są: ogrzewanie, silne mieszanie, wytrząsanie, naświetlanie nadfioletem, promieniowaniem rentgenowskim i jonizującym lub działanie ultradźwiękami.
Źródło: Wikipedia